Yangon – Inle – Bagan – Yangon 5 Days/ 4 Nights : ย่างกุ้ง – อินเล – พุกาม – ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง - อินเล - พุกาม ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน 

Day 1:   เดินทางถึงย่างกุ้ง                                                      

Day 2:   ย่างกุ้ง – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เช้า)

Day 3:   ทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านอินเดน – เฮโฮ – พุกาม (เดินทางด้วยเครื่องบินไฟลท์ค่ำ)

Day 4:   พุกกาม (นั่งบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้น)

Day 5:   พุกาม – ย่างกุ้ง (เดินทางด้วยเครื่องบินไฟลท์เช้า) – ส่งท่านที่สนามบินย่างกุ้ง

 

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1:  เดินทางถึงย่างกุ้ง (ไฟลท์เช้า)

 • มีไกด์ไทย ไปรอรับที่สนามบิน
 • เดินทางต่อไปยังเจดีย์สุเลและชมกลุ่มอาคารยุคโคโลเนียลรอบๆ ตัวเมืองย่างกุ้ง
 • เที่ยวเจดีย์เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้เทพทันใจและเทพกระซิบ
 • กราบพระนอนตาหวาน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • ชมตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบ-ยก อองซาน (แหล่งรวมของฝากจากพม่า)
 • นำท่านสู่เจดีย์ชเวดากอง สักการะพระมหาเจดีย์และชมบรรยากาศชเวดากองยามค่ำคืน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 

Day 2:  ย่างกุ้ง – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เช้า)

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • รับท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินเฮโฮ
 • ไกด์ไทยรอรับท่านที่สนามบินเฮโฮ เดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบอินเล
 • เดินทางสู่ทะเลสาบอินเลด้วยเรือท้องถิ่น
 • เยี่ยมชมชุมชนกลางน้ำ สวนเกษตรลอยน้ำ แหล่งผลิตเครื่องเงิน โรงทอผ้าใยบัว
 • วัดพระบัวเข็มหรือพระอุปคุต
 • วัดแมวกระโดด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 

Day 3: ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – พุกาม (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เที่ยง

 • หลังอาหารเช้า ชมตลาดน้ำ และเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอินเดน ชมกลุ่มเจดีย์โบราณ
 • กลับโรงแรม เช็คเอาท์ และส่งท่านที่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางต่อไปยังพุกาม
 • รับท่านที่สนามบินเญ่าว์อู ส่งที่โรงแรมที่พัก

Indein Pagoda Inle Lake Myanmar

Day 4:   พุกาม (นั่งบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองเก่าพุกาม)

 • รับท่านที่โรงแรมประมาณ 5:30 น. (ตีห้าครึ่ง) เพื่อนั่งบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเมืองเก่าพุกาม 
 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ชมตลาดท้องถิ่นเญ่าว์อู (Nyaung U market) เป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ของพุกาม
 • เดินทางสู่เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) ถือเป็น 1 ใน 5 ปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวพม่า
 • วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
 • อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
 • วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกาม
 •  ชมศูนย์หัถกรรมเครื่องเขินที่ขึ้นชื่อของพุกาม
 • วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในพุกาม การก่อสร้างใช้เทคนิคการเรียงอิฐที่ประณีตมาก อิฐแต่ละก้อนแนบสนิทติดกันจนเกือบไม่เห็นรอยต่อ
 • ชมความงานของวัดสุลามนิ 
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินในเขตเมืองเก่าพุกาม
 • --- นำท่านกลับที่พัก---

  

Day 5: พุกาม – ย่างกุ้ง (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เช้า) – ส่งท่านที่สนามบินย่างกุ้ง 

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ส่งท่านที่สนามบินเญ่าว์อู เพื่อเดินทางกลับย่างกุ้ง
 • รับท่านที่สนามบินย่างกุ้งเดินทางต่อไปยังเจดีย์กาบาเอ และถ้ำมหาปาสาณคูหา (ใช้เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 6)
 • วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี (เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญมาจากประเทศจีน)
 • วัดพระหินอ่อน (พระสลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า)
 • ส่งท่านที่สนามบินย่างกุ้ง 

 

โรงแรม 5 ดาว : Hotels, 5*****

ย่างกุ้ง : Yangon         Pan Pacific Hotel                         Deluxe Room

Website: https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-yangon/rooms.html

 

พุกาม : Bagan           Aureum Palace Hotel                  Deluxe Room

Website: https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/

         

ทะเลสาบอินเล : Inle Lake      Sofitel Inle Lake Myat Min Hotel   Luxury King Room with Garden View

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A095-sofitel-inle-lake-myat-min-/index.shtml

 

ราคาทัวร์/ ท่าน                 

เดินทาง 10 ท่าน ราคาท่านละ 54,000 บาท (twin/double sharing)

 

ราคานี้รวม :

 1. รถเก๋ง / รถตู้ / รถบัส ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
 2. โรงแรมพร้อมอาหารเช้า
 3. ไกด์ไทย
 4. ค่าทำเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าขึ้นบอลลูน
 6. อาหารกลางวัน/เย็น Meals (Lunch & Dinner), one dinner at hotel in Inle Lake
 7. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (Domestic flight ticket for Yangon-Bagan, Bagan-Heho and Heho-Yangon)
 8. ค่าเรือท้องถิ่นทะเลสาบอินเล 
 9. น้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 10. Service charges and government tax

 

ราคานี้ไม่รวม :

 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่างข้างต้น
 2. เครื่องดื่มระหว่างมืออาหารยกเว้นน้ำดื่ม
 3. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 4. ประกันการเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 6. ทิปไกด์ คนขับ
 • ทัวร์พม่า
 • บอลลูนพุกาม

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

travel myanmar

 • let's explore myanmar
 • balloon over bagan

Customized Myanmar Tour 4 Nights /5 Days 

Day 1:   Arrival Yangon                                                         

Day 2:   Yangon – Heho – Inle Lake (By morning flight)

Day 3:   Inle Lake – Indein – Heho – Bagan (By evening flight)

Day 4:   Bagan (Balloon Over Bagan - Sunrise)

Day 5:   Bagan – Yangon (By morning flight) – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Yangon (By Morning Flight)

Welcome by your Thai speaking guide and transfer to your hotel. Then, start sightseeing. Yangon sightseeing includes; walking tour around Sule pagoda and surrounding colonial buildings, Botahtaung pagoda & Bo Bo Gyi, Reclining Buddha Image Chauk Htat Gyi pagoda, Bogyoke Market. Enjoy sunset from wonderful Shwedagon pagoda. Overnight in Yangon. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 2:  Yangon – Heho – Inle Lake (By morning flight)

After breakfast, a car will pick you up from your hotel and transfer to Yangon domestic airport to fly to Heho (Inle Lake). Arrive Heho and drive to Inle Lake. Transfer to Nyaung Shwe jetty where a boat will be waiting for you to transfer to your hotel. Visit Inle Lake; Ywama Village with its floating gardens,  Silver Smith, Black Smith, weaving mill industry, Cheroot Making Home Industry, Phaung Daw Oo Pagoda, Ngaphe`Chaung Monastery. Overnight at Hotel, Inle Lake. (Meals: Breakfast, Lunch & Dinner)

 

Day 3: Inle Lake – Heho – Bagan (By afternoon flight)
After breakfast, visit one of floating markets and proceed to Indein village and its pagoda complex. Arrive back to hotel and check-out hotel. Transfer to Heho airport. Fly from Heho to Bagan. Arrive Bagan and transfer to your hotel. Overnight at hotel in Bagan. (Meals: Breakfast, Lunch & Dinner)

 

Day 4:   Bagan (Balloon Over Bagan - Sunrise)

In early morning around 5:30 Am (earlier or later), a car from Balloon Company will pick you up to fly to Balloon Over Bagan and to catch sunrise over thousands of pagodas in Bagan.

After breakfast, a car will pick you up and explore Bagan archeological site; Nyaung U village market, Shwezigon pagoda, Wetkyiinn Gubyauk Gyi temple, Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Lacquaware workshop at Myinkabar village and Dammayangyi pagoda, Sulamani pagoda. Sunset from one of sunset hills in Bagan. Overnight in Bagan. (Meals: Breakfast, Lunch & Dinner)

  

Day 5: Bagan – Yangon (By morning flight) – Departure 
Breakfast at your hotel and transfer to Nyaung U (Bagan) airport. Flight from Bagan to Yangon. Arrive Yangon and visit Kabar Aye Pagoda, Swe Taw Myat Pagoda and Kyauk Taw Gyi Pagoda. In the afternoon, transfer to Yangon International airport according to your flight time... (Meals: Lunch)

 

Hotels, 5*****

Yangon         Pan Pacific Hotel                         Deluxe Room

Website: https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-yangon/rooms.html

 

Bagan           Aureum Palace Hotel                  Deluxe Room

Website: https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/

         

Inle Lake      Sofitel Inle Lake Myat Min Hotel   Luxury King Room with Garden View

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A095-sofitel-inle-lake-myat-min-/index.shtml

 

Tour Price                     

Based on 10 Persons     USD 1,590 per person (twin/double sharing)

 

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car

Accommodation with Breakfast at hotel

Thai speaking guide

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Balloon Over Bagan (Sunrise)

Meals (Lunch & Dinner), one dinner at hotel in Inle Lake

Domestic flight ticket for (Yangon-Bagan, Bagan-Heho and Heho-Yangon)

Inle Lake Boat Excursion

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

Drinks during meals (except water)

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 

 

 • contact us travel myanmar