Mandalay – Inle 4 Days/ 3 Nights : มัณฑะเลย์ – อินเล 4 วัน 3 คืน


มัณฑะเลย์ – อินเล 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์                                                     

วันที่ 2 : มัณฑะเลย์ - เฮโฮ - อินเล

วันที่ 3 : อินเล - เฮโฮ - มัณฑะเลย์

วันที่ 4 : มัณฑะเลย์ ส่งท่านที่สนามบิน

วัดพระบัวเข็ม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1: รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

 • ไกด์ไทยรอรับที่สนามบินมัณฑะเลย์
 • ชมวัดพญางู ณ หมู่บ้านปะเล็ด (Paliek)
 • เดินทางสู่วัดพระมหามัยมุนี
 • ชมแหล่งผลิตหินอ่อนและทองคำเปลวที่มีชื่อเสียงของมัณฑะเลย์
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดชเวนันดอว์ วิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง
 • วัดกุโสดอ เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5
 • วัดเจ๊าตอคยี พระอารามหลวง ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
 • นำท่านชมความงามยามพระอาทิตย์อัสดงที่เขามัณฑะเลย์
 • กลับเข้าที่พัก

 

วันที่ 2:  ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ - บินเฮโฮ ไฟลท์เช้า - อินเล

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • รับท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางต่อไปยังเฮโฮ
 • ไกด์ไทยรอรับท่านที่สนามบินเฮโฮ เดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบอินเล
 • เดินทางสู่ทะเลสาบอินเลด้วยเรือท้องถิ่น
 • เยี่ยมชมชุมชนกลางน้ำ สวนเกษตรลอยน้ำ แหล่งผลิตเครื่องเงิน โรงทอผ้าใยบัว
 • วัดพระบัวเข็มหรือพระอุปคุต
 • วัดแมวกระโดด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่ 3:  อินเล - ส่งท่านที่สนามบินเฮโฮ - รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ 

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ชมกลุ่มเจดีย์โบราณชเวอินเดน (Shwe InnDain Pagoda)
 • กลับโรงแรมและเช็คเอาท์
 • เดินทางสู่สนามบินเฮโฮ กลับสู่มัณฑะเลย์
 • นำท่านเข้าที่พักที่มัณฑะเลย์

 

วันที่  4 :  มัณฑะเลย์ - ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่มิงกุนด้วยเรือส่วนตัวใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 • ชมระฆังมิงกุน ระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
 • เจดีย์มิงกุน “เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ”
 • ชมเจดีย์เมียะเต็งดาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ได้ชื่อว่า "ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิระวดี”
 • เดินทางกลับมัณฑะเลย์
 • ชมแหล่งทอผ้าพื้นเมืองอมรปุระ
 • สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชมบรรยากาศโดยรอบทะเลสาบตองตะมาน (Taung Tha Man Lake)
 • ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

โรงแรม 3 ดาว : Hotels, 3***

Mandalay     Hotel Apex Mandalay or similar hotels                     Superior Room 
Website: http://www.hotelapexmandalay.com/

Inle              Inle Cherry Queen Hotel or similar hotels                Superior Room

Website: http://www.inlecherryqueen.com/

 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 24,650 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 4 ท่าน 22,450 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 20 ท่าน 17,690 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 30 ท่าน 16,690 บาท twin/double sharing basis

 

โรงแรม 4 ดาว : Hotels, 4****

Mandalay      Mandalay Hill Resort or similar hotels                            Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

Inle              Golden Island Cottage Hotel or similar hotels                   Superior Room

Website: http://www.gichotelgroup.com/

 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 4 ท่าน 27,550 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 20 ท่าน 24,850 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 30 ท่าน 23,800 บาท twin/double sharing basis

ราคานี้รวม

 • รถยนต์
 • ไกด์ไทย 1 คน
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 • อาหาร (กลางวัน/เย็น)
 • ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (Mandalay-Heho/ Heho-Mandalay)
 • ค่าเรือท้องถิ่นทะเลสาบอินเล
 • ค่าเรือมิงกุน
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 • รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 • เครื่องดื่มระหว่างมื้ออาหารยกเว้นน้ำดื่ม
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์และคนขับ

 

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

 • ทัวร์พม่า
 • บอลลูนพุกาม

inle lake myanmar

Culture and History of Myanmar Tour 4 Days/ 3 Nights 

Day 1 : Arrival Mandalay                                                          

Day 2 : Mandalay – Heho – Inle Lake

Day 3: Inle Lake – Heho – Mandalay

Day 4: Mandalay Full Day – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Mandalay
Welcome by (your English speaking guide/ Thai language guide at your request) and transfer to Mandalay for the sightseeing around Mandalay; Snake pagoda, Mahamuni Buddha Image, marble carving and gold leaf beating workshops. Then Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda and sunset from Mandalay Hill. 
Overnight in Mandalay.

 

Day 2:  Mandalay – Heho – Inle Lake (By morning flight)
After breakfast, a car will pick you up from your hotel and transfer to Nyaung U airport to fly to Heho (Inle Lake). Arrive Heho and drive to Inle Lake. Transfer to Nyaung Shwe jetty where a boat will be waiting for you to transfer to your hotel. Visit Inle Lake; Ywama Village with its floating gardens,  Silver Smith, Black Smith, weaving mill industry, Cheroot Making Home Industry, Phaung Daw Oo Pagoda, Ngaphe`Chaung Monastery. Overnight at hotel, Inle Lake.

 

Day 3:  Inle Lake – Heho - Mandalay (By evening flight)
After breakfast, morning visit to Indein village and it’s pagoda complexe and boat ride back to hotel. Check-out hotel. Lunch at one of the local restaurant.

Transfer to Heho airport and fly to Mandalay. Arrive Mandalay and overnight at hotel in Mandalay.


Day 4:  
Mandalay Full Day – Departure

Breakfast at hotel. Your guide will pick you up and transfer to jetty to take 45 mins boat ride to Mingun. Visit Mingun Bell (Myanmar largest ringing bell), Phahtotawgyi (unfinished giant pagoda) and Mya Thein Tan Zedi. Return to Mandalay. Lunch at one of local restaurants. In the afternoon, visit an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Visit U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View.

Transfer to Mandalay International airport for your departure flight back home…

Hotels, 3***

Mandalay    Hotel Apex Mandalay or similar hotels                      Superior Room 
Website: http://www.hotelapexmandalay.com/

Inle              Inle Cherry Queen Hotel or similar hotels                Superior Room

Website: http://www.inlecherryqueen.com/

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 725 twin/double sharing basis
4 Persons USD 660 twin/double sharing basis
20 Persons USD 520 twin/double sharing basis
30 Persons USD 490 twin/double sharing basis

 

Hotels, 4****

Mandalay      Mandalay Hill Resort or similar hotels                            Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

Inle              Golden Island Cottage Hotel or similar hotels                   Superior Room

Website: http://www.gichotelgroup.com/

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
4 Persons USD 810 twin/double sharing basis
20 Persons USD 730 twin/double sharing basis
30 Persons USD 700 twin/double sharing basis

Services Inclusion:

 • Transfers and visits with air-conditioned car
 • Accommodation with Breakfast at hotel
 • Thai speaking guide regional guides
 • All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary
 • Meals (Lunch & Dinner)
 • Domestic Flight Tickets for Mandalay-Heho and Heho-Mandalay
 • Inle Lake Boat Excursions
 • Drinking water and snow towels during sightseeing
 • Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

 • The services we did not mentioned in our itinerary
 • Drinks during meals (except water)
 • International Air tickets
 • Travel Insurance
 • Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)
 • travel_bird
 • contact us travel myanmar