Mandalay – Bagan – Inle 5 Days/ 4 Nights : มัณฑะเลย์ – พุกาม – อินเล 5 วัน 4 คืน

มัณฑะเลย์ - พุกาม - อินเล 5 วัน 4 คืน

Day 1:   เดินทางถึงมัณฑะเลย์                                                       

Day 2:   มัณฑะเลย์ – พุกาม (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เช้า)

Day 3:   พุกาม – เฮโฮ - ทะเลสาบอินเล (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เช้า)

Day 4:  ทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านอินเดอิน - เฮโฮ - มัณฑะเลย์ (เดินทางด้วยเครื่องบิน ไฟลท์เที่ยง)

Day 5:   มัณฑะเลย์ – ส่งท่านที่สนามบิน

วัดพระบัวเข็ม

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1:  เดินทางถึงมัณฑะเลย์

 • ไกด์ไทย (ไกด์พม่าพูดไทย) รอรับท่านที่สนามบิน เดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์
 • นำท่านเข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดทายของพม่าก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะขึ้นใหม่โดยการลอกแบบตามโครงสร้างเดิม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์
 • วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง มีการแกะสลักลวดลายจากไม้สักทองมาประดับตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงชิ้นสุดท้ายของมัณฑะเลย์ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
 • วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 เป็นครั้งแรกนอกชมพูทวีป และยังได้มีการจารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น ประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้ วัดกุโสดอจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของหนังสือธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • วัดเจ๊าตอคยี (Kyauk Taw Gyi) พระอารามหลวงแห่งมัณฑะเลย์ ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
 • นำท่านชมความงามยามพระอาทิตย์อัสดงที่เขามัณฑะเลย์ ซึ่งมีความสูง 240 เมตร บริเวณยอดเขาสามารถชมบรรยากาศโดยรอบของเมืองมันฑะเลย์ได้แบบ 360 องศา--- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก ---

 

Day 2:  มัณฑะเลย์ – พุกาม (By morning flight)

 • หลังอาหารเช้า รับท่านที่โรงแรม เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ บินต่อพุกาม
 •  Dammayangyi pagoda, Sulamani pagoda. Sunset from one of sunset hills in Bagan. Overnight in Bagan. (Meals: Lunch & Dinner)
 • ชมตลาดท้องถิ่นเญ่าว์อู (Nyaung U market) เป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ของพุกาม
 • เดินทางสู่เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) ถือเป็น 1 ใน 5 ปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวพม่า
 • วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
 • อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
 • วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกาม
 • วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในพุกาม การก่อสร้างใช้เทคนิคการเรียงอิฐที่ประณีตมาก อิฐแต่ละก้อนแนบสนิทติดกันจนเกือบไม่เห็นรอยต่อ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินในเขตเมืองเก่าพุกาม
  --- นำท่านกลับที่พัก---

 

Day 3:  พุกาม – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล (By morning flight)

 • หลังอาหารเช้า รับท่านที่โรงแรม เดินทางสู่สนามบินเญ่าว์อู เดินทางต่อไปยังสนามบินเฮโฮ
 • รับท่านที่สนามบินเฮโฮ เดินทางต่อไปยังท่าเรือ 
 • เดินทางสู่ทะเลสาบอินเลด้วยเรือท้องถิ่น
 • เยี่ยมชมชุมชนกลางน้ำ สวนเกษตรลอยน้ำ แหล่งผลิตเครื่องเงิน โรงทอผ้าใยบัว แหล่งผลิตยาสูบ
 • วัดพระบัวเข็มหรือพระอุปคุต
 • วัดแมวกระโดด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 

Day 4: ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – มัณฑะเลย์ (By afternoon flight)

 • หลังอาหารเช้า ชมตลาดน้ำ และเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอินเดอิน ชมกลุ่มเจดีย์โบราณ
 • กลับโรงแรม เช็คเอาท์ และส่งท่านที่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับมัณฑะเลย์
 • รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ ส่งที่โรงแรมที่พัก

 

Day 5: มัณฑะเลย์  – ส่งที่สนามบิน 

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่อมรปุระ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ 
 • วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป
 • สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ--- นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ ---

 

พักโรงแรม 5 ดาว : Hotels, 5*****

มัณฑะเลย์       Mercure Mandalay Hill Resort       Superior Room

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A3M8-mercure-mandalay-hill-resort/index.shtml

 

พุกาม           Aureum Palace Hotel                  Deluxe Room

Website: https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/

         

ทะเลสาบอินเล      Sofitel Inle Lake Myat Min Hotel   Luxury King Room with Garden View

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A095-sofitel-inle-lake-myat-min-/index.shtml

 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน                  

เดินทาง 2 ท่าน ราคาท่านละ 43,500 บาท (twin/double sharing)

 

ราคานี้รวม:

 1. รถเก๋ง / รถตู้ / รถบัส ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
 2. โรงแรมพร้อมอาหารเช้า
 3. ไกด์ไทย
 4. ค่าทำเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. อาหาร Meals (Lunch & Dinner), one dinner at hotel in Inle Lake
 6. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (Domestic flight ticket for Mandalay-Bagan, Bagan-Heho and Heho-Mandalay)
 7. ค่าเรือล่องทะเลสาบอินเล
 8. น้ำดื่ม ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
 9. Service charges and government tax

 

ราคานี้ไม่รวม:

 1. รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเบื้องต้น
 2. เครื่องดื่มระหว่างมืออาหาร ยกเว้นน้ำดื่ม Drinks during meals (except water)
 3. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 4. ประกันการเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)
 6. ทิปไกด์ คนขับ

 

 

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

travel myanmar

travel myanmar

Culture and History of Myanmar Tour 4 Nights /5 Days 

Day 1:   Arrival Mandalay                                                          

Day 2:   Mandalay – Bagan (By morning flight)

Day 3:   Bagan – Heho - Inle Lake (By morning flight)

Day 4:   Inle Lake – Indein village - Heho - Mandalay (By afternoon flight)

Day 5:   Mandalay – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Mandalay
Welcome by Thai speaking guide and transfer to Mandalay for the sightseeing around Mandalay. Sightseeing includes Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda and Mandalay Hill. 
Overnight in Mandalay.

 

Day 2:  Mandalay –Bagan (By morning flight)

After breakfast, a car will pick you up from your hotel and transfer to Mandalay airport to fly to Bagan. Arrive Bagan and explore Bagan archeological site; Nyaung U village market, Shwezigon pagoda, Wetkyiinn Gubyauk Gyi temple, Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Lacquaware workshop at Myinkabar village and Dammayangyi pagoda, Sulamani pagoda. Sunset from one of sunset hills in Bagan. Overnight in Bagan. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 3:  Bagan – Heho – Inle Lake (By morning flight)

After breakfast, a car will pick you up from your hotel and transfer to Mandalay airport to fly to Heho (Inle Lake). Arrive Heho and drive to Inle Lake. Transfer to Nyaung Shwe jetty where a boat will be waiting for you to transfer to your hotel. Visit Inle Lake; Ywama Village with its floating gardens,  Silver Smith, Black Smith, weaving mill industry, Cheroot Making Home Industry, Phaung Daw Oo Pagoda, Ngaphe`Chaung Monastery. Overnight at Hotel, Inle Lake.

 

Day 4: Inle Lake – Heho – Mandalay (By afternoon flight)
After breakfast, visit one of floating markets and proceed to Indein village and its pagoda complex. Arrive back to hotel and check-out hotel. Transfer to Heho airport. Fly from Heho to Mandalay. Arrive Mandalay and transfer to your hotel. Overnight at hotel in Mandalay.

 

Day 5: Mandalay – Departure 
Breakfast at your hotel and visit Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Walking on U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View. Then, continue to Mahagandayone monastery (the biggest Buddhist learning centre in Mandalay).Transfer to Mandalay International airport for your departure flight…

 

Hotels, 5*****

Mandalay      Mercure Mandalay Hill Resort       Superior Room

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A3M8-mercure-mandalay-hill-resort/index.shtml

 

Bagan           Aureum Palace Hotel                  Deluxe Room

Website: https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/

         

Inle Lake      Sofitel Inle Lake Myat Min Hotel   Luxury King Room with Garden View

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A095-sofitel-inle-lake-myat-min-/index.shtml

 

Tour Price                     

Based on 2 Persons       USD 1280 per person (twin/double sharing)

 

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car

Accommodation with Breakfast at hotel

Thai speaking guide

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Meals (Lunch & Dinner), one dinner at hotel in Inle Lake

Domestic flight ticket for (Mandalay-Bagan, Bagan-Heho and Heho-Mandalay)

Inle Lake Boat Excursion

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

Drinks during meals (except water)

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 

 

 • contact us travel myanmar