Mandalay – Bagan 4 Days/ 3 Nights : มัณฑะเลย์ – พุกาม 4 วัน 3 คืน


มัณฑะเลย์ – พุกาม 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1: รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ เดินทางสู่พุกาม

วันที่ 2  พุกาม

วันที่ 3 : พุกามครึ่งวัน เดินทางกลับมัณฑะเลย์

วันที่ 4: มัณฑะเลย์ ส่งท่านที่สนามบิน

 

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1: รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ เดินทางสู่พุกาม

 • ไกด์ไทย รอรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ เดินทางสู่พุกาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารเย็น ส่งท่านที่ โรงแรม

 

วันที่ 2  พุกาม

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ชมตลาดท้องถิ่นเญ่าว์อู (Nyaung U market) เป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ของพุกาม
 • เดินทางสู่เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) ถือเป็น 1 ใน 5 ปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวพม่า
 • วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
 • อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
 • วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกาม
 • วิหารนันปะยา (Nanpya) สร้างด้วยอิฐแล้วนำหินทรายมาบุหุ้มด้านนอกไว้ ช่างได้สลักลวดลายลงที่เนื้อหินซึ่งเป็นงานดั้งเดิมของพุกาม
 • วิหารมนูหะ (Manuha temple) สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ เจ้ามอญไร้บัญลังค์ที่ถูกควบคุมตัวอยูในแผ่นดินของผู้อื่น การก่อสร้างแสดงถึงความอึดอัดคับข้องใจของพระองค์โดยก่อสร้างพระพุทธรูปองค์โตแต่ตัววิหารสร้างครอบพอดีกับองค์พระ
 • มะยะเจดีย์ (Myazedi Pagoda) เป็นที่ตั้งของจารึกหลักสำคัญของพม่าสมัยพุกาม เรียกว่า “จารึกมะยะเจดีย์”
 • ชมศูนย์หัถกรรมเครื่องเขิน
 • วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในพุกาม การก่อสร้างใช้เทคนิคการเรียงอิฐที่ประณีตมาก อิฐแต่ละก้อนแนบสนิทติดกันจนเกือบไม่เห็นรอยต่อ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินในเขตเมืองเก่าพุกาม

--- นำท่านกลับที่พัก---

 

วันที่ 3 : พุกามครึ่งวัน เดินทางกลับมัณฑะเลย์

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • หมู่บ้านมินันถูชมวิถีชีวิตชาวท้องถิ่นพุกาม
 • เจดีย์ธรรมยะสิกะ (Dammayazika Pagoda) เป็นเจดีย์มีฐานเป็นผังห้าเหลี่ยม แทนอดีตและอนาคตของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ลักษณะเจดีย์ฐานห้าเหลี่ยมมีความโดดเด่น แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆ ในพุกาม
 • วัดปะยาตองสู (Phaya Thone Zu) วัดที่มีเจดีย์ 3 องค์ตั้งเรียงกัน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังรูปอดีตพระพุทธเจ้า บางรูปได้รับอิทธิพลจากลัทธิตันตระ นิกายมหายาน
 • ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร Shwe Myanmar Restaurant.
 • เดินทางกลับมัณฑะเลย์
 • Kyauk Ku U Min pagoda เป็นวัดที่สร้างติดกับหน้าผา มีถ้ำอยู่ด้านหลังของเจดีย์ เชื่อว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านหลบซ่อนตัวจาก Mongols
 • เวสนาเจดีย์หรือเจดีย์หยก (Jade pagoda) สร้างขึ้นจากหยกทั้งหมด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักที่มัณฑะเลย์

 

วันที่ 4: มัณฑะเลย์ ส่งท่านที่สนามบิน

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ชมวิวมัณฑะเลย์ที่เขามัณฑะเลย์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง
 • วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5
 • วัดเจ๊าตอคยี (Kyauk Taw Gyi) พระอารามหลวงแห่งมัณฑะเลย์ ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในมัณฑะเลย์
 • วัดพระมหามัยมุนี
 • ชมแหล่งผลิตหินอ่อนและทองคำเปลวที่มีชื่อเสียงของมัณฑะเลย์
 • เดินทางสู่อมรปุระ ชมแหล่งทอผ้าพื้นเมือง
 • สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 • ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์
จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 22,950 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 3 ท่าน 19,380 บาท 1 Triple Room
เดินทาง 4 ท่าน 16,850 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 6 ท่าน 15,850 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 10 ท่าน 12,950 บาท twin/double sharing basis

 

Hotels, 3***

Mandalay      Hotel Yadanarbon or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

Bagan           Hotel Yadanarbon or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonbagan.com/

ราคานี้รวม

 • รถยนต์/ รถตู้ / มินิบัส
 • ไกด์ไทย 1 คน
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 • อาหาร (กลางวัน/เย็น)
 • ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 • รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 • เครื่องดื่มระหว่างมื้ออาหารยกเว้นน้ำดื่ม
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์และคนขับ

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

 • ทัวร์พม่า
 • บอลลูนพุกาม

Culture and History of Myanmar Tour 4 Days / 3 Nights  

Day 1 : Arrival Mandalay Airport – Bagan

Day 2 : Bagan 

Day 3 : Bagan Half Day visit – Mandalay

Day 4 : Mandalay Full Day – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1 :  Arrival Mandalay – Bagan

Arrival Mandalay. Thai speaking guide will welcome you at Mandalay airport and drive to Bagan. (about 4 hours). Dinner and Transfer to your hotel. Overnight in Bagan. 

 

Day 2 :  Mandalay – Bagan
After breakfast, explore Bagan; Nyaung U market, Shwezigon pagoda, Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Nan Phaya & Manuha temple, Myazedi pagoda, Lacquaware workshop at Myinkabar village. Proceed to Dammayangyi pagoda and sunset from one of sunset hills. Overnight in Bagan.

 

Day 3 : Bagan – Mandalay
After breakfast, visit Min Nan Thu Village and near-by pagodas such as Dammayazika pagoda, Phaya Thone Zu, Tayoat Pyay pagoda, Lay Myat Nar pagoda, Nanda Minya Pagoda. Lunch at Shwe Myanmar Restaurant. Drive to Mandalay in the afternoon. On the way visit Kyauk Ku U Min pagoda, Jade pagoda near Mandalay and transfer to your hotel in Mandalay. Overnight in Mandalay.

 

Day 4 : Mandalay Full day– Departure
Breakfast at hotel. Sightseeing around Mandalay; Mandalay Hill, then Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda Mahamuni Buddha Image, marble carving and gold leaf beating workshops.
In the afternoon, visit Amarapura, silking weaving workshop and U Bein bridge. Then transfer to Mandalay International Airport…

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 675 twin/double sharing basis
3 Persons USD 570 1 Triple Room
4 Persons USD 495 twin/double sharing basis
6 Persons USD 465 twin/double sharing basis
10 Persons USD 380 twin/double sharing basis

Hotels, 3***

Mandalay     Hotel Yadanarbon or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

Bagan           Hotel Yadanarbon or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonbagan.com/

Services Inclusion:

 • Transfers and visits with air-conditioned car (Private Car)
 • Accommodation with Breakfast at hotel
 • Thai speaking guide throughout the tour
 • All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary
 • Meals (Lunch & Dinner)
 • Drinking water and snow towels during sightseeing
 • Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

 • The services we did not mentioned in our itinerary
 • Drinks during meals (except water)
 • International Air tickets
 • Travel Insurance
 • Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 

 

 • travel_bird
 • contact us travel myanmar