Mandalay – Bagan 3 Days/ 2 Nights : มัณฑะเลย์ – พุกาม 3 วัน 2 คืน


มัณฑะเลย์ –พุกาม – มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน 

วันที่ 1:   รับที่สนามบินมัณฑะเลย์  – พุกาม                                                           

วันที่ 2:   พุกาม

วันที่ 3:   พุกามมัณฑะเลย์ส่งที่สนามบินมัณฑะเลย์

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1:  รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์  – พุกาม

● ไกด์ไทย รอรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ เดินทางสู่พุกาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

● รับประทานอาหารเย็น ส่งท่านที่ โรงแรม

 

วันที่ 2:  พุกาม

● ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

● ชมตลาดท้องถิ่นเญ่าว์อู (Nyaung U market) เป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ของพุกาม มีสินค้าพื้นเมืองมากมาย ตั้งแต่ผักสด ผลไม้ ดอกไม้ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนและทานาคา ที่นึ่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้ายังคงใช้ตาชั่งแบบโบราณ เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าประทับใจซึ่งแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน 

● เดินทางสู่เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) ถือเป็น 1 ใน 5 ปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก)

● วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ได้รับการยกย่องว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเจดีย์เล็กๆ ที่อยู่รอบวัด ลายปูนปั้นบริเวณฐาน รวมถึงกำแพงด้านนอก

travel bagan

● อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”

● วิหารนันปะยา (Nanpya) สร้างด้วยอิฐแล้วนำหินทรายมาบุหุ้มด้านนอกไว้ ช่างได้สลักลวดลายลงที่เนื้อหินซึ่งเป็นงานดั้งเดิมของพุกาม ตรงกลางของวิหารมีภาพบุคคลสลักนูนต่ำ รวมแปดรูป  หนึ่งในนั้นมีภาพบุคคลที่มีเจดีย์ประดับบนมวยผมแสดงความเป็นพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย เป็นอีกหนึ่งวิหารที่ควรชมอย่างละเอียด

วิหารมนูหะ (Manuha temple) สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ เจ้ามอญไร้บัญลังค์ที่ถูกควบคุมตัวอยูในแผ่นดินของผู้อื่น การก่อสร้างแสดงถึงความอึดอัดคับข้องใจของพระองค์โดยก่อสร้างพระพุทธรูปองค์โตแต่ตัววิหารสร้างครอบพอดีกับองค์พระ

● วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกามมีความสูง 5 ชั้น มีบันไดและทางเดินในผนังติดต่อถึงกันตลอด คล้ายกับทางเดินในผนังที่วิหารวัดศรีชุม เมืองเก่าสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการก่อสร้างวิหาร ปัจจุบันไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชั้นบน

● มะยะเจดีย์ (Myazedi Pagoda) เป็นที่ตั้งของจารึกหลักสำคัญของพม่าสมัยพุกาม เรียกว่า “จารึกมะยะเจดีย์” จากรึกดังกล่าวสลักบนหินทรายแท่งสี่เหลี่ยม 2 หลัก สลักไว้ด้วยสี่ภาษา คือ ปยู  มอญ พม่าสมัยเก่าและบาลี หลักจารึกดังกล่าวมีความสำคัญมากทางด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพม่า

● ชมศูนย์หัถกรรมเครื่องเขิน

● วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในพุกาม การก่อสร้างใช้เทคนิคการเรียงอิฐที่ประณีตมาก อิฐแต่ละก้อนแนบสนิทติดกันจนเกือบไม่เห็นรอยต่อ

● ชมพระอาทิตย์ตกดินในเขตเมืองเก่าพุกาม

--- นำท่านกลับที่พัก---

 

วันที่ 3: พุกาม – มัณฑะเลย์ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

● ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

● เดินทางกลับมัณฑะเลย์

Kyauk Ku U Min pagoda

● เวสนาเจดีย์หรือเจดีย์หยก (Jade pagoda)

--- ส่งท่านที่สนามบิณมัณฑะเลย์---

 

โรงแรม 3 ดาว, Hotels, 3***

Bagan           Bawga Theidhi Hotel or similar hotels           Superior Room

Website: http://www.bawgatheiddhihotel.com/bagan/

 

Tour Price

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 19,000 บาท twin/double/triple sharing basis
เดินทาง 6 ท่าน 11,000 บาท twin/double/triple sharing basis

**ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงิน อิงตาม USD

 

ราคานี้รวม

 • รถยนต์
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ไกด์ไทย 1 คน
 • อาหาร
 • ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 • รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 • เครื่องดื่มระหว่างมื้ออาหารยกเว้นน้ำดื่ม
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์และคนขับ

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

ทัวร์พม่า

บอลลูนพุกาม

travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

 

travel_bird

Bagan Myanmar

Culture and History of Myanmar Tour 3 Days/ 2 Nights  

Day 1:   Arrival Mandalay Airport – Bagan                                                           

Day 2:   Bagan

Day 3:   Bagan – Mandalay – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Mandalay – Bagan

Arrival Mandalay. Thai speaking guide will welcome you at Mandalay airport and drive to Bagan. (about 4 hours). Dinner and Transfer to your hotel. Overnight in Bagan.

 

Day 2:  Mandalay – Bagan
After breakfast, explore Bagan; Nyaung U market, Shwezigon pagoda, Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Nan Phaya & Manuha temple, Myazedi pagoda, Lacquaware workshop at Myinkabar village. Proceed to Dammayangyi pagoda and sunset from one of sunset hills. Overnight in Bagan.

Day 3: Bagan – Mandalay – Departure
After breakfast, drive to Mandalay. On the way visit Kyauk Ku U Min pagoda, Jade pagoda near Mandalay and transfer to Mandalay International airport for your departure flight….

 

Hotels, 3***

Bagan           Bawga Theidhi Hotel or similar hotels           Superior Room

Website: http://www.bawgatheiddhihotel.com/bagan/

 

Tour Price           

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 560 twin/double/triple sharing basis
6 Persons USD 320 twin/double/triple sharing basis
 

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car (Private Car)

Accommodation with Breakfast at hotel

Thai speaking guide throughout the tour

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Meals (Lunch & Dinner)

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

Drinks during meals (except water)

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 

 

travel_bird

 • contact us for travel myanmar