Mandalay – Myitkyina (Kachin State) – Myitsone – Indawgyi Lake 4 Days – 3 Nights : มัณฑะเลย์ – มิตจีนา – มิตโซน – ทะเลสาบอินดอจี 4 วัน 3 คืน

Myitkyina_มิตจีนา

Kachin State Myitkyina – Myitsone - Indawgyi 4 Days – 3 Nights

รัฐกะฉิ่น (Kachin State)

มิตจีนา – มิตโซน - ทะเลสาบอินดอจี  4 วัน 3 คืน

(มัณฑะเลย์ - มิตจีนา - มัณฑะเลย์)

 

Day 1: มัณฑะเลย์ – มิตจีนา (By flight) – มิตจีนา 

Day 2: มิตจีนา – มิตโซน  

Day 3:  มิตจีนา – ทะเลสาบอินดอจี 

Day 4:  ทะเลสาบอินดอจี  – มิตจีนา – มัณฑะเลย์ (By flight)

 

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1: มัณฑะเลย์ – มิตจีนา

 • เดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศพร้อมไกด์ไทยจากมัณฑะเลยไปยังมิตจีนา
 • รถรอรับท่านที่สนามบินมิตจีนา
 • ชมสถานทีสำคัญรอบๆ เมืองมิตจีนา เช่น มะเนา พาร์ค (Manaw Park), ชมการทอผ้าพื้นเมืองของรัฐกะฉิ่น (Kachin weaving industries), กราบพระนอนที่วัดซูตองปเยเซดีดอ (Reclining Buddha Image at Hsu Taung Pye Zedidaw), Bawdi Tahtaung pagoda, Su Taung Pyi pagoda, ชมตลาดนัดกลางคืน
 • นำท่านกลับสู่ที่พักในตัวเมืองมิตจีนา

 

Day 2: มิตจีนา – มิตโซน – มิตจีนา

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่มิตโซน เป็นต้นกำเนินของแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสายหลักของพม่า, Kareinnaw Park, ตลาดพลอย (Amber market), etc…
 • นำทานกลับสู่ที่พักในตัวเมืองมิตจีนา 

 

Day 3: มิตจีนา – ทะเลสาบอินดอจี  

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่ทะเลสาบอินดอจี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงโดยรถยนต์
 • ถึงทะเลสาบอินดอจีประมาณเที่ยง
 • นั่งเรือชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบอินดอจี เยี่ยมชมชุมชนที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
 • กราบพระเจดีย์เวมิตซุ (Shwe Myint Zu Pagoda) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบอินดอจี
 • นำท่านกลับที่พักใกล้กับทะเลสาบอินดอจี

 

Day 4: อินดอจี – มิตจีนา – มัณฑะเลย์ (By evening flight) 

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางกลับมิตจีนา
 • ระว่างทางสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นของรัฐกะฉิ่นได้
 • ส่งท่านที่สนามบินมิตจีนาเพื่อเดินทางกลับมัณฑะเลย์
 • end of our services… 

 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน

เดินทาง 2 ท่าน ราคาท่านละ 35,700 บาท (Twin/Double sharing basis) 

เดินทาง 4 ท่าน ราคาท่านละ 25,500 บาท (Twin/Double sharing basis)

เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 22,800 บาท (Twin/Double sharing basis)

 

City Hotel Room Type
Myitkyina Hotel Madira (2** Hotels) Standard
Indawgyi Motel near Indawgyi lake (2** Hotels) Standard

                                   

ราคานี้รวม:     

 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (Mandalay-Myitkyina, Myitkyina-Mandalay)
 • รถแอร์ตลอดการเดินทางตามโปรแกรมข้างต้น 
 • ไกด์ไทยเดินทางพร้อมกันจากมัณฑะเลย์
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าทำเนียมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ
 • ค่าเรือเที่ยวทะเลสาบอินดอจี
 • น้ำดื่มและผ้าเย็น
 • ภาษีและ Service charges

 

ราคานี้ไม่รวม:

 • รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  (Such as: uses of mini-bar and refrigerator, laundry service, telephone call, camera fees and etc...)
 • ประกันการเดินทาง (cover against all cancellation costs, medical expenses, including repatriation, in the event of accident or illness)
 • ทิปไกด์และคนขับ

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird  หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

 • travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

Kachin State : Myitkyina – Myitsone - Indawgyi 4 Days – 3 Nights

Myitkyina_มิตจีนา

Kachin State

Myitkyina – Myitsone - Indawgyi 4 Days – 3 Nights

(Mandalay - Myitkyina - Mandalay)

 

Day 1: Mandalay – Myitkyina (By flight) – Myitkyina downtown visit

Day 2: Myitkyina – Myitsone  

Day 3:  Myitkyina – Indawgyi Lake

Day 4:  Indawgyi Lake – Myitkyina – Mandalay (By flight)

 

Itinerary in Details

Day 1: Mandalay – Myitkyina

Domestic flight from Mandalay to Myitkyina. Welcome by your car driver at Myitkyina airport and visit around Myitkyina; Manaw Park, Kachin weaving industries, Reclining Buddha Image, Bawdi Tahtaung pagoda, Su Taung Pyi pagoda, night market. Overnight at hotel in Myitkyina.

 

Day 2: Myitkyina – Myitsone – Myitkyina

Breakfast at hotel. Leave from hotel to visit Myitsone confluence, Kareinnaw Park, Amber market, etc… Overnight at hotel in Myitkyina.

 

Day 3: Myitkyina – Indawgyi Lake  

Breakfast at hotel and drive to Indawgyi Lake (about 4 hours’ drive) and arrive Indawgyi Lake in the afternoon. Visit around the lake by boat including the visit to villages on the lake, bird watching. Overnight at motel in Indawgyi.

 

Day 4: Indawgyi – Myitkyina – Mandalay (By evening flight) 

Breakfast at motel and drive back to Myitkyina. On the way, you can pay visit some villages. Transfer to Myitkyina airport for your flight back to Mandalay…Fly to Mandalay and end of our services… 

 

Tour Price

Based on 2 Persons       USD 1,050 per person (Twin/Double sharing basis) 

Based on 4 Persons       USD 750 per person (Twin/Double sharing basis)

Based on 15 Persons      USD 670 per person (Twin/Double sharing basis)

 

City Hotel Room Type
Myitkyina Hotel Madira (2** Hotels) Standard
Indawgyi Motel near Indawgyi lake (2** Hotels) Standard

                                   

 Services Included in our prices:     

 • Domestic flight tickets (Mandalay-Myitkyina, Myitkyina-Mandalay)
 • All sightseeing tour and transfer services with private air conditioned car as detailed in our itinerary
 • Thai Speaking Guide from Mandalay
 • Accommodation with breakfast at hotels as specified above
 • Meals (Lunch & Dinner Included)
 • Entrance Fees
 • Boat Excursion in Indawgyi Lake
 • Drinking water and cool towel during sightseeing
 • Service charges, room tax

 

Services excluded in our prices:

 • Services not mentioned in our itinerary
 • Expenditure of a personal nature (Such as: uses of mini-bar and refrigerator, laundry service, telephone call, camera fees and etc...)
 • Travel insurance (cover against all cancellation costs, medical expenses, including repatriation, in the event of accident or illness)

 

 • contact us travel myanmar