เที่ยวพม่าแบบไพรเวททัวร์


เที่ยวพม่าแบบไพรเวททัวร์

การท่องเที่ยวในประเทศพม่า ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางที่ง่าย ใช้เวลาไม่มาก และสะดวกสบาย สามารถไปเช้าเย็นกลับก็ได้ เพราะฉะนั้น พม่าจึงเป็นจุดหมายที่คนส่วน

ใหญ่เลือกที่จะไปเที่ยว และการไปเที่ยวพม่าก็สามารถไปได้แบบทั้งเป้นกลุ่มใหญ่หรือ Group tour ที่ไปกันหลายๆคน และ Private tour ที่ไปกันเฉพาะเพื่อนหรือคนรู้จักนั่นเอง วันนี้เรามาดูว่าการไปเที่ยวพม่า แบบ private tour ดียังงัยกัน

travel bagan

การท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัว (Private Tourหรือ Individual Tour)

เป็นไปตามความต้องการของตนโดยเฉพาะไม่รวมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นอาจไปตามลำพังไปกับครอบครัวหรือ ไปเป็นกลุ่ม
หรือ รายการนำเที่ยวตามความประสงค์ (Tailor – made Tour)หมายถึงรายการนำเที่ยวที่จัดขึ้นตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว เช่นถ้าสถานที่ไม่อยู่ในรายการของบริษัทบริษัทจะต้องจัดทำรายการขึ้นใหม่ตามความ ต้องการโดยให้เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณของลูกค้าเป็นต้น

ข้อดีของการไปเที่ยวพม่า แบบ Private tour
1. สามารถเลือกเวลาที่ต้องการไปได้ด้วย ตนเอง โดยกำหนดวันเดินทาง และวันกลับได้ รวมทั้งระยะเวลาในการอยู่ที่พม่าได้
2.เลือกสถานที่ ที่ต้องการไปเที่ยวได้ ด้วยตนเอง โดยสามารถให้บริษัทจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้ ตามความต้องการของท่าน
3. มีเฉพาะกลุ่มส่วนตัว หรือคนที่ท่านรู้จักไม่ได้ มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ทำให้เกิดความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวมาก
4. ได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึง เพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบกลุ่มน้อยๆ และมีคนไม่ามากนัก หรือหากมีคนมากก็สามารถจัดการได้เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ท่านรู้จัก นั่นเอง

10 เหตุผลที่ควรไปกับไพรเวททัวร์พม่า กับเรา 

หากท่านสนใจการท่องเที่ยวพม่าแบบ private tour สามารถสอบถามเราได้เลยค่ะ